yigenclan
  Admin Komutlari
 
AMXMODX ADMİN KOMUTLARI 

amx_kick <nick ya da #userid> [sebep] Oyuncuyu atar 
amx_ban <zaman> <name or #userid> [sebep] Oyuncuyu banlar 
amx_addban <dakika> <authid ya da ip> [sebep] Oyuncuyu banlar 
amx_unban <authid ya da ip> Bani kaldirir 
amx_slay <nick ya da #userid> Oyuncuyu slayler. 
amx_slap <nick ya da #userid> [guc] Oyuncudan belirtilen guc kadar goturur 
amx_leave <tag> [tag1] [tag2] [tag3] Bu taglari icermeyen tum oyunculari sunucudan atar 
amx_pause Oyunu durdurur/devam ettirir 
amx_who Sunucuda olan adminleri gosterir 
amx_cvar <komut> [deger] Komut degerini degistirir 
amx_map <harita> Haritayi degistirir 
amx_nick <orjinal nick> <yeni nick> Admin nickini degistirir 
amx_cfg <dosya> Sunucudaki belirtilen cfg yi calistirir 
* amx_rcon <rcon komudu> Sunucuya rcon komutlari gondermeye yarar 
amx_plugins Tum yuklu pluginleri gosterir 
amx_modules Tum yuklu modulleri gosterir 

amx_say <mesaj> Tum oyunculara mesaj yollar 
amx_chat <mesaj> Tum adminlere msg yollar 
amx_psay <nick ya da #userid> <mesaj> Oyuncuya ozel mesaj yollar 
amx_tsay <renk> <mesaj> Solda herkesin gorebilecegi bir yazi yazar 
amx_csay <renk> <mesaj> Ortada herkesin gorebilecegi bir yazi yazar 
amx_votemap <harita> [harita] [harita] [harita] Belirtilen haritalar arasinda oylama baslatir 
amx_votekick <nick ya da #userid> Oyuncu icin kick oylamasi baslatir 
amx_voteban <nick ya da #userid> Oyuncu icin ban oylamasi baslatir 
amx_vote <soru> <cevap1> <cevap2> Kendinize ozgu oylama baslatir 
amx_cancelvote Yururlukte olan en son oylamayi durdurur 

say nextmap Gelecek haritayi gosterir. 
say timeleft Haritada kalan zamani gosterir. 
say thetime Gercek zamani gosterir. 
amxmodmenu Ana AMX Mod X menusunu gosterir. 
amx_cvarmenu CVAR menuyu gosterir. 
amx_mapmenu Harita degisim menusunu gosterir. 
amx_votemapmenu Harita oylama menusunu gosterir. 
amx_kickmenu Kick menusunu gosterir. 
amx_banmenu Ban menusunu gosterir. 
amx_slapmenu Slap/slay menusunu gosterir. 
amx_teammenu Takim degisiklikleri menusunu gosterir. 
amx_clcmdmenu Kullanici komut menusunu gosterir. 
amx_restmenu Yasakli silahlar menusunu gosterir. 
amx_teleportmenu Teleport menusunu gosterir. 
amx_pausecfgmenu Pause/unpause pluginlerini menude gosterir. 
amx_statscfgmenu İstatistik menusunu gosterir. 

* amxx version - Surumu goruntuler. 
* amxx modules - Modulleri goruntuler. 
* amxx plugins - Pluginleri goruntuler. 
* amxx cmds - AMX Mod X e kayitli komutlari goruntuler. 
* amxx pause - Calisan plugini durdurur. 
* amxx unpause - Duran plugini calistirir. 
* amx_rcon komudu örnek olarak şu şekilde kullanılır: amx_rcon sv_restartround 1 , amx_rcon mp_startmoney 16000 
* amx_rcon komudundan sonra gelebilecek komutlari rcon komutlari bolumunde bulabilirsiniz. 
eger serverde admin mod yuklu ise asagidaki kodlari yapin 
Kısaca adminmod admin komutları. Bu komutlar ayrıca admin_help.cfg dosyasında mevcuttur. 
admin_map : Harita değişikliği 
admin_rcon : Her türlü komutun rcon üzerinden değiştirilmesi.Örn: admin_rcon sv_restartround 1 
admin_kick : Herhangi bir oyuncuyu serverdan atma 
admin_pass : Servera password -şifre- koyma. 
admın_nopass : Serverdaki passwordu kaldırma. 
admin_timelimit : Harita süresini ayarlama 
admin_say : Admin olarak yazılan ufak yazı. 
admin_tsay : Admin olarak yazılan büyük yazı 
admin_friendlyfire : FF yi açma-kapama 
admin_cfg : Server için gerekli herhangi bir .cfg dosyası çalıştırma 
admin_reload : .ini dosyalarının tekrar çalıştırılması. 
admin_ban : Herhangi bir oyuncuyu serverdan uzaklaştırma - yasaklama- 
admin_unban : Yasaklanmış oyuncunun yasağını kaldırma 
admin_userlist : Oyuncuları listeler 
admin_vote_map : Harita oylama 
admin_vote_kick : Herhangi bir oyuncunun kicklenmesi için oylama yapma 
admin_help : Admin komutlarını gösterir 
admin_pause : Serverda pause yapmaya olanak verir. 
admin_unpause : Serverdan pause yapmayı kaldırır. 

Devamı ise :: 

admin_ban <hedef yada WONID yada IP> [<dakika>] 
Hedefi banlar , 0 dakika = sonsuz ban 
admin_bury hedef yada id 
hedefi yere gomer 
admin_unbury hedef yada id 
hedefi gomüldügü yerde cikarir 
admin_cancelvote 
O anki oylamayi iptal eder 
admin_cfg <config dosyasinin adi> 
Serverdaki config dosyasini yukler. 
admin_chat <msg> 
Sadece adminler arasi gozuken mesaj yollar. 
admin_csay <msg> 
Ekranin yadatasina mesaji yazar. 
admin_denymap <map> 
Secilen mapin butun vote'larini kaldirir. 
admin_disco 
Disco modu acar (bir takim fun komutlarini calistirmak icin once bunu acmak lazimdir). 
admin_enableallweapons 
Tum silahlari alinabilir kilar. 
admin_enableequipment 
Tum ekipmanlari alinabilir kilar. 
admin_enablemenu <menu #> 
Belirtilen menunun engelini kaldirir. 
admin_enableweapon <menu #> <silah #> 
Belirtilen silahin engelini kaldirir. 
admin_execall <komut> 
Yazilan komutu tum oyunculara uygular. 
admin_execclient <hedef> <komut> 
Tek hedefe yazilan komutu uygular. 
admin_execteam <takim> <komut> 
Tum takima yazilan komutu uygular. 
admin_fraglimit <fraglimit> 
Fraglimiti yarlamaya yarar. 
admin_friendlyfire <on | off> 
Friendlyfire'i acip kapatmaya yarar. 
admin_fun <"on" | "off"> 
Fun modu acip kapamaya yarar. 
admin_gag <hedef> [<dakika>] 
Hedefi susturur. 0 dakka = sonsuz susturma. 
admin_glow <colyada | "off"> 
Yazilan renkte parlamanizi saglar. (serverda fun mod acik olmalidir) 
admin_godmode <hedef> <"on" | "off"> 
Hedefi olumsuz yapar. 
admin_gravity <yercekimi> deafault 800 dur 
Yer cekimini degitirmeye yarar. 
admin_kick <hedef> [<sebep>] 
Hedefi serverdan atar. 
admin_listmaps 
Mapcycle'daki mapleri listeler. 
admin_listspawn 
Lists all spawned entities. 
admin_llama <hedef> 
Hedefin yazilari ''goorgle ''vs gibi cikar ve hedefin adini degistir. 
admin_map <map_adi> 
Mapi degistirir. 
admin_messagemode <komut> 
Komutu sayden yazar gibi kullanmanizi saglar. (yani 1 tusa admin_messagemode admin_chat) yazarsaniz , o tusa basip sayden konusur gibi konusabilirsiniz 
admin_nextmap 
Siradaki mapi gosterir. 
admin_noclip <hedef> <"on" | "off"> 
Hedefin duvarlarin icinden gecmesini saglar. 
admin_nomessagemode 
say'i eski haline getirir. 
admin_nopass 
Serverin passwyadadunu kaldirir. 
admin_pass <password> 
Servera password koyar. 
admin_pause 
Serveri pause edilebilir hale getirir. 
admin_psay <hedef> <msg> 
Hedefe ozel mesaj yollar. 
admin_rcon <cmd> 
Rcon komutlarini kullanmayi saglar. 
admin_reload 
Adminmod dosyalarini tekrar yukler ve serveri restartlar. 
admin_restrictallweapons 
Serverda silah alimini engeller 
admin_restrictequipment 
Serverda ekipman alimini engeller. 
admin_restrictmenu <menu #> 
Belirtilen menudeki silalarin alinmasini engeller 
admin_restrictweapon <menu #> <silah #> 
Belirtilen menudeki belirtilen silahin alinmasini engeller. 
admin_say <msg> 
Yazilan mesaji admin adi altinda yollar 
admin_servercfg <config file> 
Serverin default config dosyasini ayarlar. 
admin_slap <hedef> 
Hedefi tokatlar. 
admin_slay <hedef> 
Hedefi oldurur. 
admin_slayteam <team> 
Tum takimi oldurur. 
admin_ssay <msg> 
Kimden geldigi belli olmayan bir sekilde mesaji yazar. 
admin_stack 
Will stack everyone on top of you. 
admin_startvote 
Vote baslatir. 
admin_teleport <hedef> <X> <Y> <Z> 
Hedefi belirtilen coordinatlara telepyadat eder. 
admin_timeleft 
Kalan zamani gosterir. 
admin_timelimit <timelimit> 
Zamani ayarlamaya yarar. Deger dakika olarak girilmelidir. 
admin_tsay [renk] <msg> 
Ekranin sag altinda belirtilen mesaji belirtilen renkte basar. 
admin_unban <WONID yada IP> 
Hedefin banini kaldirir. 
admin_ungag <hedef> 
Hedefi tekrar konusabilir yapar. 
admin_unllama <hedef> 
admin_llama komutunu hedeften kaldirir. 
admin_unpause 
Serverin pause edilebilmesini kapatir 
admin_userlist [<name>] 
Oyuncularin listesini gosterir. 
admin_userorigin <hedef> 
Hedefin o anki coordinatlarini gosterir. 
admin_vote_kick <hedef> 
Bir oyuncuyu serverdan atmak icin oylama acar. 
admin_vote_map <map> 
Haritayi degistirmek icin oylama acar. 
admin_vsay <soru> 
Girdiginiz soruyu (evet-hayir cinsinden) oylamaya yarar. 
admin_vsay2 <soru> <cevap1> <cevap2> <cevap3> <cevap4> <cevap5> <cevap6> 
6 adete kadar secenekli oylama yapmayi saglar.. 
say vote <map> 
Belirtilen map'e oy vermeye yarar 
admin_t <target> 
oyuncuyu terorlere geçirir 
admin_ct <target> 
oyuncuyu counter terorist yapar 
admin_help < # > 
Kullanimdaki komutlari listeler

By VoDKa .LiMoN
 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol